środa, 25 maja 2016

Budowa sztachety plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu gminie prócz kilku wypadków.

Budowa plot plastykowe na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Sztachetki PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma sąsiednimi działkami nie wymagają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu a także proponowany termin startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o prawie do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do stawiania balaski z plastiku na plot i furtę ze sztachetek wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy planowane balaski z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane ploty plastykowe na plot i furtkę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz